Vad är Trygga Möten?

Trygga Möten syftar till att barn ska vara trygga i sin fritidsverksamhet. Det handlar om sådant som att vara en schysst kompis men också att ledare har kunskap och mod att reagera om något händer.

Att arbeta med Trygga Möten innebär att föreningar, kårer och organisationer på allvar vågar prata om övergrepp och kränkningar i den egna verksamheten. Att inget sopas under mattan är avgörande för att skapa trygghet, det behövs i alla barn och ungdomsorganisationer.

Trygga Möten startades av Scouterna 2005. Grunden i Trygga Möten utgörs av en webbkurs som numera är obligatorisk för alla ledare inom Scouterna. Genom den utbildas scoutledare, idrottsledare och andra barn- och ungdomsledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp och hur man ska agera om man tror att någon far illa.

I Landskrona Scoutkår ser vi det som en självklarhet att alla vuxna som är inblandade i verksamheten, inte bara ledare och ledarassistenter, går kursen. Därmed har även föräldrar som regelbundet hjälper till under möten och hajker också gått utbildningen.