Föräldraföreningen i Landskrona Scoutkår har till uppgift att vara en länk mellan scouter och föräldrar. Vi ska hjälpa till och stötta scouter och ledare i deras arbete. Vi har också någon typ av aktivitet där föräldrar, scouter och syskon har möjlighet att närvara, till exempel julavslutning och dagsvandringar.

Föräldraföreningen

Johan Persson

Ledare upptäckaravdelningen, Ledamot i styrelsen, Kårrepresentant Föräldraföreningen
johan@lks.se Mobil: 070-21 04 785

Uwe Puls

Stugfodge, Kassör Föräldraföreningen
uwe.puls@lks.se Mobil: 0707-533911

Jonas Ekelund

Ledamot Föräldraföreningen